คณะผู้บริหาร
 
 

นายพลากร บุญประคอง
อธิการวิทยาลัยการปกครอง
 

 

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 35
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่ 38
ประสบการณ์
- นายอำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 นายธนศักดิ์ ศุภศิริพงษ์ชัย

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 


นายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.ร
- หลักสูตร นปส.
ประสบการณ์
- นายอำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
- นายอำเภอ
-
 

นาย
ณัฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
- นายอำเภอ
- ผอ.


 


นายเทพสิทธิ์ ธัญญวนิช
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.ร
- หลักสูตร นปส.
ประสบการณ์
- นายอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
- นายอำเภอ
-
 


นาย
กิตติภพ มั่นศักดิ์

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอ
- นายอำเภอ
- ผอ.


 


นายรณรงค์ เทพรักษ์
หัวหน้าสำนักอธิการ

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.
- หลักสูตร ฝอ.อส.
ประสบการณ์
- นายอำเภอ

นายสมศักดิ์ พฤกษ์ไพบูลย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการฝ่ายปกครอง

 

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
-  หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอแกดำ
- นายอำเภอ
- นายอำเภอ

นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำเภอ
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 52
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่ 60
ประสบการณ์
- นายอำเภอ
ฉลิมพระเกียรติ 
  จ.น่าน
 

นายพจน์ หรูวรานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดอำเภอ
 การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภองาว จ.ลำปาง
-
 นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสวนสอบสวน
พนักงานฝ่ายปกครอง
 
การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 

 

นายวีนัส สีสุข

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน

 

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอ

*** ***

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

การศึกษาอบรม

- หลักสูตร นอ.รุ่นที่ 52
- หลักสูตร นปส. รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอ
-

 

*** ***

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม

 

การศึกษาอบรม
-
หลักสูตร นอ.รุ่นที่
- หลักสูตร นปส.รุ่นที่
ประสบการณ์
- นายอำเภอ